ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับตั๋วชมฟุตบอล ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติออสเตรเลีย วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

หมายเลขผู้โชคดีดังนี้

1. 6661-617-61XX

2. 6691-258-38XX

3. 6698-069-13XX

4. 6698-039-04XX

5. 6662-321-94XX

6. 6689-130-XXXX

7. 6662-557-21XX

8. 6661-216-53XX

9. 6686-688-XXXX

10. 6662-375-48XX

11. 6662-109-07XX

12. 6663-652-72XX

13. 6680-634-90XX

14. 6692-548-95XX

15. 6698-990-61XX

16. 6663-189-81XX

17. 6663-043-79XX

18. 6692-630-62XX

19. 6698-073-52XX

20. 6662-206-17XX

21. 6693-596-38XX

22. 6689-039-43XX

23. 6692-909-78XX

24. 6686-013-29XX

25. 6698-859-17XX

การรับรางวัล

1.ผู้โชคดีกรุณาติดต่อยืนยันการรับบัตรภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

2.ติดต่อรับบัตรด้วยตนเองที่ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้นที่ 24 ถ.แจ้งวัฒนะ

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน ภายในเวลา 12.00 น. เท่านั้น พร้อมนำหลักฐานความเป็นเจ้าเบอร์
โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมมาแสดงเพื่อยืนยันการรับรางวัล (เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับรางวัล) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อส่วนงานรางวัลโทร 0-2502-6767

26. 6693-396-52XX

27. 6692-253-94XX

28. 6663-093-49XX

29. 6661-101-66XX

30. 6663-625-61XX

31. 6698-583-88XX

32. 6664-654-73XX

33. 6692-581-04XX

34. 6661-21572XX

35. 6692-564-12XX

36. 6663-641-97XX

37. 6693-267-65XX

38. 6692-374-23XX

39. 6664-953-64XX

40. 6698-592-05XX

41. 6693-358-75XX

42. 6692-948-06XX

43. 6693-614-92XX

44. 6661-683-95XX

45. 6693-218-06XX

46. 6662-187-00XX

47. 6692-901-39XX

48. 6661-163-80XX

49. 6698-767-41XX

50. 6698-512-03XX