ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ "เกมทายดาราท้าให้ฟิน"
รางวัล Meet & Greet ล่องเรือยอชสุดหรู กับคู่หูสุดฟิน เต๋า - คชา จำนวน 10 รางวัล 20 ที่นั่ง

1. วัชรินทร์ ดิลกนวฤทธิ์ จ.กรุงเทพฯ

2. กอบเพชร พิณสุรงค์ จ.กรุงเทพฯ

3. วราภรณ์ ง้วนจินดา จ.สุพรรณบุรี

4. ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์ จ.กรุงเทพฯ

5. นิสาชล พิภพ จ.กรุงเทพฯ

6. จรุณี ปรังฤทธิ์ จ.กรุงเทพฯ

7. พิจิตรา วงศ์ษา จ.กรุงเทพฯ

8. วงศ์ธิมา วงศ์สืบชาติ จ.กรุงเทพฯ

9. กิติศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ จ.กรุงเทพฯ

10. พชรมณฑ์ พงษาปาน จ.กรุงเทพฯ

หมายเลขผู้โชคดี 088-784-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 089-965-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 086-784-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 083-021-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 096-531-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 089-130-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 095-519-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 096-187-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 086-688-xxxx

หมายเลขผู้โชคดี 083-075-xxxx