กิจกรรม True Move เกมรักทายใจ ลุ้นไปญี่ปุ่น
รายชื่อผู้โชคดี
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. เพียงสมัคร SMS “เกมส์รักทายใจ ลุ้นไปญี่ปุ่น กด *177# หรือ *177*1# หรือ *4511213010807

2. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ http://www.isport.co.th

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท และค่าภาษีสนามบิน/ค่าเชื้อเพลิง เป็นจำนวนเงิน 3,400 บาท รวมทั้งสิ้น 7,900 บาทต่อรางวัล